Sık Sorulan Sorular


Fidan Nasıl Dikilir

Toprak hazırlanır: Dikim yapılacak bahçe bölümü kısmen veya tamamen gübrelenir, sürülür. Bir miktar nehir veya ocak kumu eklenebilir.

Çukur hazırlanır: Çukurlar, dikilecek fidanın veya ağacın kök hacmini kapsayacak boyutlarda olmalıdır. Çukur derinliği (diz boyu dediğimiz), 60 cm.’den az olmamalıdır. Şayet fidan dikilecek topraklar işlenmemiş veya iyi işlenmemişse, o takdirde çukur ebadı biraz daha büyük tutulur, işlenmemiş topraklarda çukurdan çıkan toprakların üstten çıkarılan ayrı, alttan çıkanları ayrı bir yerde toplanır ve çukur doldurulurken üstten çıkan alta, alttan çıkan toprak ise üst tarafa konur.

Çukur dipleri kabartılır: Çukur dipleri, toprak işlenmiş olsun veya olmasın mutlaka bir miktar kabartılmalı ve sulanmalıdır. Çukur çapları derinliğinden bir miktar geniş tutulursa iyi olur. Çukurların dikim zamanından bir süre evvel açılıp, mümkünse donlu bir periyot geçirmesinin faydalı olacağını söyleyebiliriz.

Dikim sahası kuvvetli rüzgarlara karşı ise, dikimden 10-15 gün evvel dikilecek fidanın boyuna göre hazırlanacak bir herek, çukurun tam tabanına saplanır. Hereklerin oldukça düzgün ve budaksız olması, kabuklu ise, kabuklarının soyulması iyi olur. Hereğin toprağa saplanacak ucunun yakılmış ve katranlanmış olması ömrünü uzatır.

Fidan çukura yerleştirilir: Dikilecek bitkilerin tüplü veya açık kök  şeklinde tercih edilebilir.Tüplü fidan  (kökündeki toprakla birlikte ve içerdiği nemi koruyacak şekilde naylon torba, saksı v.b gibi kap içindeki fidanlara tüplü fidanlar diyoruz). Tüplü bitkinin kökünü saran kap, hemen çukurun başında, kökü saran toprağı dağıtmadan, dikkatlice çıkarılıp elde tutulur. Diğer bir kişinin yardımı ile fidan çukura yerleştirilir, çukur toprakla doldurulur. Doldurulan toprak ayakla basılarak bir elimizle de fidan tutularak sıkıştırılır. Dikim esnasında fidan kökleri rüzgâr almamalı, direk güneş ışığına maruz kalmamalıdır.

Toprağın seviyesi kök boynu hizasına gelinceye kadar doldurma ve sıkıştırma işine devam edilir. Toprak doldurulurken ayakla iyice sıkıştırmak ve toprak içinde boşluk kalmamasına dikkat etmek lazımdır. Fidan çevresinde 80–100 cm çapında, 10-15 cm derinliğinde sulama çanağı hazırlanır.Diekecek olduğumuz fidan açık kök fidan ise ihtiyacı varsa önce kök budamasını yapıyoruz ve ardından yukarıdaki islemleri yine yapıyoruz.

Can suyu verilir: Dikim işi bitince "can suyu” denilen ilk su verilir. Burada toprağın çamur haline gelmemesine dikkat etmek lazımdır. Can suyundan sonra özellikle yaz aylarında 15 günde bir sulanarak mümkünse çapalanması çok yararlıdır. Çapalamanın, toprakta oluşan ve evoporasyonu hızlandıran kapilariteden kaynaklanan kaymaklanma olayını önleyeceğini hatırlayalım.

Dikim sırasında nelere dikkat etmeli?